למערכת החינוך » אנטומיה

הלב ומחזור הדם – על בד

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.

מערכת העיכול – על בד

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.

מערכת הנשימה – על בד

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.

השלד – על בד

גודל: 84×120 ס"מ. עברית.

מערכת השרירים – על בד

גודל: 105×120 ס"מ. עברית