למערכת החינוך » מפות היסטוריות

הדפסה איכותית על בד סינתטי חזק ועמיד, קלה לנשיאה. כולל שני לייסטים מעץ וסידור לתלייה.

כרזת תולדות ישראל
מתקופת האבות עד ימינו

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.
לוח תאריכים מקיף לתולדות העם היהודי וארצו מתקופת האבות עד ימינו, בלוויית תמונות מרהיבות.
כולל חלוקה לתקופות בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, עם ציון תאריכים בולטים, מאורעות חשובים, 
מנהיגים, אישים ותהליכים היסטוריים עיקריים.

גבולות ישראל מ-1947 עד ימינו – על בד

גודל: 102×147 ס"מ. עברית.

 

מלחמת העצמאות – על בד

גודל: 102×132 ס"מ. עברית.

 

ארץ ישראל בתקופת התנ"ך – על בד

גודל: 100x 150 ס"מ. עברית.
כוללת את ציר הזמן מתקופת האבות עד חורבן בית שני.
5 מפות: מפה ראשית – התנחלות השבטים ותקופת השופטים, ממלכת שאול, ממלכת דוד ושלמה, הממלכה המפולגת (ממלכת ישראל וממלכת יהודה), הממלכות הגדולות במזרח הקדום.

 

 

ממלכת דוד ושלמה – על בד

גודל: 97×140 ס"מ. עברית.

 

 

האימפריה הרומית – על בד

גודל: 99×140 ס"מ. עברית.
האימפריה הרומית בשיאה, במאה השניה לספירה.

 

 

כיבושי האסלאם – על בד

גודל: 102×139 ס"מ. עברית.
כיבושי האסלאם והתפשטותו עד המאה ה-11.

 

 

הממלכות הגדולות במזרח הקדום – על בד

גודל: 82×140 ס"מ. עברית.

 

 

יוון בימי אלכסנדר הגדול – על בד

גודל: 82×140 ס"מ. עברית.

 

אירופה אחרי קונגרס וינה (1815-1839) – על בד

גודל: 99×130 ס"מ. עברית.

 

אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה (1914) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת מערכת הבריתות.

 

אירופה לפני מלחמת העולם השנייה (1939) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת מערכת הבריתות.

 

אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה (1919-1923) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת המדינות החדשות.

 

מלחמת העולם השנייה: כיבושי מדינות הציר (1939-1942) – על בד

גודל: 125x 120 ס"מ. עברית.
חלקה הראשון של המלחמה, עד למפנה בשנת 1942. כולל כיווני תנועת הכוחות, קרבות עיקריים ותאריכים חשובים.

 

מלחמת העולם השנייה: מהלכי ההכרעה (1942-1945) – על בד

גודל: 125x 120 ס"מ. עברית.
חלקה השני של המלחמה, מהמפנה בשנת 1942 ועד תבוסת גרמניה הנאצית וסיום המלחמה.
כולל כיווני תנועת הכוחות, קרבות עיקריים ותאריכים חשובים.

 

שואה – על בד

גודל: 99×140 ס"מ. עברית.

 

אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה (1945) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת המלחמה הקרה.