מפות עולם » מפות עתיקות

1660

1630

1652

מפת עולם גדולה ממוסגרת
גודל כ-90×60 ס"מ, עם מסגרת מהודרת.