למערכת החינוך » גלובוסים

גלובוס פיסי-מדיני מואר

קוטר: 30 ס"מ. עברית
תוצרת איטליה. לפי תקן משרד החינוך