למערכת החינוך » מפות בד בגודל ענק

הדפסה איכותית על בד סינתטי חזק ועמיד, קלה לנשיאה. כולל שני לייסטים מעץ וסידור לתלייה.

מפת ישראל – על בד

גודל: 165x95 ס"מ. כוללת צילום לווין של ישראל ומפת המזרח התיכון

 

גבולות ישראל מ-1947 עד ימינו – על בד

גודל: 102×147 ס"מ. עברית.

מלחמת העצמאות – על בד

גודל: 102×132 ס"מ. עברית.

 

ארץ ישראל בתקופת התנ"ך – על בד

גודל: 100x 150 ס"מ. עברית.
כוללת את ציר הזמן מתקופת האבות עד חורבן בית שני.
5 מפות: מפה ראשית – התנחלות השבטים ותקופת השופטים, ממלכת שאול, ממלכת דוד ושלמה, הממלכה המפולגת (ממלכת ישראל וממלכת יהודה), הממלכות הגדולות במזרח הקדום.

ממלכת דוד ושלמה – על בד

גודל: 97×140 ס"מ. עברית.

מפת עולם מדינית – על בד

גודל: 150×100 ס"מ. עברית. כוללת: דגלי כל המדינות, מפת היבשות, הגלובוס במבט מהקוטב הצפוני והדרומי.

מפת עולם פיסית – על בד

גודל: 150×100 ס"מ. עברית.
הדפסה בהדמיה תלת-מימדית.

אגן הים התיכון ואירופה – על בד

גודל: 150×100 ס"מ. עברית.
כוללת את אגן הים התיכון ורוב ארצות אירופה.

 

המזרח התיכון – על בד

גודל: 140×100 ס"מ. עברית.

 

אירופה פיסית – על בד

גודל: 107×129 ס"מ. עברית.

 

אירופה מדינית – על בד

גודל: 99×140 ס"מ. עברית.

האימפריה הרומית- על בד

גודל: 99×140 ס"מ. עברית.
האימפריה הרומית בשיאה, במאה השניה לספירה.

כיבושי האסלאם – על בד

גודל: 102×139 ס"מ. עברית.
כיבושי האיסלאם והתפשטותו עד המאה ה-11.

הממלכות הגדולות במזרח הקדום – על בד

גודל: 82×140 ס"מ. עברית.

יוון בימי אלכסנדר הגדול – על בד

גודל: 82×140 ס"מ. עברית.

אירופה אחרי קונגרס וינה (1815-1839) – על בד

גודל: 99×130 ס"מ. עברית.

אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה (1914) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת מערכת הבריתות.

 

אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה (1919-1923) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת המדינות החדשות.

אירופה לפני מלחמת העולם השנייה (1939) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מערכת הבריתות.

אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה (1945) – על בד

גודל: 110×125 ס"מ. עברית. כולל מפת המלחמה הקרה.

אירופה במלחמת העולם השנייה והשואה (1939-1945) – על בד

גודל: 120×125 ס"מ. עברית.

מלחמת העולם השנייה: כיבושי מדינות הציר (1939-1942) – על בד

גודל: 125x 120 ס"מ. עברית.
חלקה הראשון של המלחמה, עד למפנה בשנת 1942. כולל כיווני תנועת הכוחות, קרבות עיקריים ותאריכים חשובים.

מלחמת העולם השנייה: מהלכי ההכרעה (1942-1945) – על בד

גודל: 125x 120 ס"מ. עברית.
חלקה השני של המלחמה, מהמפנה בשנת 1942 ועד תבוסת גרמניה הנאצית וסיום המלחמה.
כולל כיווני תנועת הכוחות, קרבות עיקריים ותאריכים חשובים.

 

אסיה פיסית – על בד

גודל: 123×140 ס"מ. עברית.

אסיה מדינית – על בד

גודל: 140x 124 ס"מ. עברית.

 

ארה"ב וצפון אמריקה פיסית – על בד

גודל: 104×100 ס"מ. עברית.

 

ארצות הברית מדינית – על בד

גודל: 86×100 ס"מ. עברית.

 

אפריקה מדינית – על בד

גודל: 100x 100 ס"מ. עברית.