מפות עולם >> שולחניות

מפת עולם שולחנית – מדינית

גודל: 35×50 ס"מ. עברית. עם ציפוי קפסולציה.