למערכת החינוך » תולדות ישראל – ציר הזמן

כרזת תולדות ישראל
מתקופת האבות עד ימינו

גודל: 100x 70 ס"מ. עברית.
לוח תאריכים מקיף לתולדות העם היהודי וארצו מתקופת האבות עד ימינו, בלוויית תמונות מרהיבות. 
כולל חלוקה לתקופות בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, עם ציון תאריכים בולטים, מאורעות חשובים,
מנהיגים, אישים ותהליכים היסטוריים עיקריים.

The Story of Israel
From Biblical Time to the 21st Century

גודל: 100x 70 ס"מ. אנגלית.
לוח תאריכים מקיף לתולדות העם היהודי וארצו מתקופת התנ"ך עד ימינו, בלוויית תמונות מרהיבות. 
כולל חלוקה לתקופות בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, עם ציון תאריכים בולטים, מאורעות חשובים,
מנהיגים, אישים ותהליכים היסטוריים עיקריים.

תולדות ישראל – "ציר הזמן"

גודל כל רצועה: 96x 24 ס"מ. עברית.
מוגדל ומופרד לחמש רצועות לפי התקופות ההיסטוריות.
ניתן להצמיד לתצוגה ברצף של פסי התקופות.

חוברת תולדות ישראל – עברית או אנגלית
מתקופת התנ"ך עד ימינו
The Story of Israel
From Biblical Time to the 21st Century

גודל: 23×30.5 ס"מ. 16 עמודים, כריכה עם למינציה מט.
לוח תאריכים מקיף לתולדות העם היהודי וארצו מתקופת התנ"ך עד ימינו, בלוויית תמונות מרהיבות. 
כולל חלוקה לתקופות בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, עם ציון תאריכים בולטים, מאורעות חשובים,
מנהיגים, אישים ותהליכים היסטוריים עיקריים.
בתוספת מפת א"י בתקופת התנחלות השבטים ומפת ישראל בימינו.