למערכת החינוך » מפות בד בערבית

מפת ישראל בערבית – על בד

גודל: 95×165 ס"מ. עברית.
כוללת צילום לווין של ישראל ומפת המזרח התיכון.

מפת עולם מדינית בערבית – על בד

גודל: 100×150 ס"מ. עברית.
כוללת: דגלי כל המדינות, מפת היבשות, הגלובוס במבט מהקוטב הצפוני והדרומי.

מפת עולם פיסית בערבית – על בד

גודל: 100×150 ס"מ. עברית.
הדפסה בהדמיה תלת-מימדית.

אגן הים התיכון ואירופה – על בד

גודל: 100×150 ס"מ. עברית.
כוללת את אגן הים התיכון ורוב ארצות אירופה.

המזרח התיכון – על בד

גודל: 100×140 ס"מ. עברית.