למערכת החינוך » מפות עולם ואזוריות

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.

הדפסה בהדמיה תלת-מימדית.

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.

הדפסה בהדמיה תלת-מימדית.

העולם – צילום לווין

גודל: 70×100 ס"מ. אנגלית.
כוללת: צילום המזרח התיכון, מפת היבשות, צמחיה טבעית, טמפרטורת פני המים וזרמים באוקיאנוס האטלנטי.

אגן הים התיכון ואירופה

גודל: 70×100 ס"מ. עברית.
כוללת את אגן הים התיכון ורוב ארצות אירופה